CLOUD CHASING

Cloud Chasing je tvorba mraků páry pomocí e-cigarety (gripu, nebo modu). Tento extrémní vaping se stal velice populární po celém světě. Cloud chasingové soutěže nejsou dnes nic neobvyklého. Podstatou cloud chasingu je vyprodukování co  největšího množství páry - kdo vyprodukuje více páry, vyhrává. V cloud chasingu jsou využívány výhradně míchané e-liquidy vlastní výroby.