Škodlivost elektronické cigarety - Studie IVAQ o bezpečnosti a vlivu kvalitu vzduchu

studie_ivaq_elektronickych_cigaret1 (1)NVC si najala CHANGE (www.airqualitychange.com), aby dozorovala studii kvality vzduchu v místnostech, která by měla zjistit, zda výpary z e-cigaret mohou představovat riziko pro osoby v blízkém okolí. Jak studie dopadla se dočtete v tomto článku.

V roce 2011 byla získána data v Centru pro vzduchové inženýrství a vědu na Clarksonově univerzitě. Tato data byla předložena nezávislému toxikologovi v prosinci stejného roku. Během posledních dvou měsíců byla potom připravena studie.

Celý článek byl zaslán k publikaci do magazínu recenzovaného odborníky a doufáme, že bude brzy zveřejněn, vzhledem k tomu, že výsledky v něm uveřejněné jsou prvními údaji, které potvrzují, že výpary z e-cigaret nepředstavují „významné riziko“ pro osoby nacházející se v blízkém okolí.

Tato data budou představena zákonodárcům a zdravotním oddělením v oblastech, kde byly navrženy zákazy e-cigaret. Doufáme, že bude kladen větší důraz na vědecké poznatky než na zastrašující jednání loby působící proti e-cigaretám.

Níže uvedený abstrakt shrnuje výsledky studie.

Abstrakt projektu IVAQ

Charakterizace náplní do elektronických cigaret s vysokým obsahem nikotinu (e-liquidů) pro zhodnocení dopadů výparů e-cigaret na kvalitu vzduchu ve vnitřních prostorách

1McAuley, TR*, 2Hopke, PK, 2Zhao, J, 4Babaian, S

*Korespondenci adresujte na: Timothy R. McAuley, Consulting for Health, Air, Nature, & a Greener Environment, LLC, 14 Stonehurst Drive, Queensbury, NY 12804-9358 email: mcauleyt@airqualitychange.com

Abstrakt

Obsah:
Elektronickým cigaretám se v posledních letech dostalo významné pozornosti jako alternativě ke kouření tabáku. Nejasnosti ohledně dopadů na zdraví ovšem vedly k návrhům na zákaz používání e-cigaret ve vnitřních prostorách.

Cíl:
Zhodnotit dopady používání e-cigaret na kvalitu vzduchu ve vnitřních prostorách a na zdraví veřejnosti, pomocí provedení série studií užívání e-cigaret a standardních cigaret s tabákem.

Metody a materiály:
Čtyři rozdílné liquidy s vysokým obsahem nikotinu byly odpařeny ve dvou sériích experimentů pomocí 2 dílných e-cigaret za účelem získání emisí. Pro srovnání byly provedeny testy s kouřem z tabákových cigaret.

Výsledky:
Bylo provedeno srovnání koncentrací škodlivin ve výparech z e-cigaret a vzorku tabákového kouře. Analýza toxicity (založená na využití prostor o objemu 40 m3) ohodnotila HI (celkové kumulativní rizikové indicie) a ELCR (nadlimitní rizika vzniku rakoviny v průběhu života) všech škodlivin ve srovnání s akceptovatelnými limity rizika. Analýza nerakovinotvorného rizika dospěla k ohodnocení výparů z e-liquidů (A-D) stupněm „bez významného rizika.“ Naproti tomu v případě tabákového kouře většina výsledků překročila limitní riziko HI, což znamená hodnocení „významná hrozba“ pro lidské zdraví. Žádné hodnocení pomocí ELCR nepřekročilo v případě e-liquidů rakovinotvorné rizikové hodnoty pro děti ani pro dospělé. ELCR ohodnocení tabákového kouře se blížilo rizikové hranici v případě dospělých.

Závěry:
Elektronické cigarety mají velice malé dopady na okolí ve srovnání s klasickými cigaretami a neměly by pravděpodobně vést k rakovině nebo jiným zdravotním dopadům.

Prohlášení

Autoři by rádi oznámili, že tento výzkum by se nemohl uskutečnit bez přičinění řady osobností, které k jeho provedení přispěly svými expertními znalostmi. Rádi bychom poděkovali Peterovi W. Woodmanovi, Ph. D za jeho analýzu toxikologických rizik, Mary Bielaskové, Esq. za právní poradenství, Murrayi Laugesenovi, FNZCPHM za jeho připomínky k metodologii, Yolandě Villové, Esq. za její konzultační podporu, Janet Andersenové za administrativní podporu, Victorii Vasconcellosové a ostatním níže uvedeným za jejich finanční podporu, stejně jako stovkám členů NVC (National Vapers Club), kteří poskytli finanční příspěvky.

Zdroje:
http://www.patarnott.com/atms790/pdf_atms790/papers2019/ComparisonEsigIndoorAirQuality.pdf

Autor: Jan Krupka

Jan Krupka

Jsem vášnivý vaper. Ale nebýval jsem jím vždy. I já jsem patřil do kategorie dlouholetých kuřáků klasických cigaret a snažil se této neřesti zbavit, seč mi síly stačily. To se mi podařilo v roce 2012, kdy jsem přesedlal na e-cigarety a dal těm klasickým vale.

Vapování mě natolik nadchlo, že jsem ještě tentýž rok založil e-shop Elcigon.cz a stal se pravidelným přispěvatelem zdejšího blogu. Dnes tedy dokážu poradit nejen s veškerým příslušenstvím, technickými informacemi, ale jsem schopen se na hodiny zabavit také opravami e-cigaret i dalších drobných elektronických zařízeních.

 

Používáme ověření věku Adulto