Škodlivost elektronické cigarety - VÝZKUM

nizke_hladiny_karcinogenu_v_elektornickych_cigaretach_velky (1)Důležitost výzkumu škodlivosti Výparů z elektronických cigaret

Elektronické cigarety jsou zařízení navržená za účelem imitace běžných cigaret aposkytování dávek nikotinu prostřednictvím inhalace bez spalování tabáku. Jejich určením je poskytovat nikotin bez obsahu dalších toxinů a být tak bezpečnější alternativou ke klasickým cigaretám. Doposud bylo ovšem provedeno málo testů toxicity jejich výparů. Jinými slovy odpůrci mohli bez problémů trdit, že škodlivost elektronické cigarety není ověřenaCílem výzkumu je analyzovat obsah čtyř potenciálně toxických a karcinogenních složek (karbonylů, těkavých organických sloučenin, nitrosaminů a těžkých kovů) ve výparech e-cigaret.

Materiály a metody testování škodlivosti elektronických cigaret

Výpary byly generovány pomocí elektronických cigaret 12 značek a s využitím referenčního produktu – lékařského nikotinového inhalátoru – za kontrolních podmínek s modifikovaným přístrojem na produkci kouře. Vybrané toxické složky byly z výparů extrahovány v pevné nebo kapalné formě a analyzovány pomocí chromatografických a spektroskopických metod.

Výsledky výzkumu škodlivosti e-cigaret

Vědci zjistili, že výpary z elektronických cigaret obsahovaly některé toxické látky. Obsah toxinů byl 9 krát až 450 krát nižší než v případě kouře z klasických cigaret a rovněž byl v mnoha případech srovnatelný se stopovými hodnotami identifikovanými v kontrolním produktu.

Závěry výzkumu

Zjištění vědců jsou shodná se závěrem, že nahrazení klasických cigaret, cigaretami elektronickými může vést k podstatnému snížení vystavení kuřáka vybraným toxinůmtypickým pro tabák. Ostatně podobně se se o škodlivosti elektronické cigarety vyjádřivala doktorka Eva Králíková. Využití elektronických cigaret jako strategie pro snížení škodlivých dopadů na zdraví v případě kuřáků, kteří nechtějí s kouřením přestat, si vyžaduje další studii.

Zdroje:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4154473/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/213411010100409/obsah/252569-skodlivost-elektronickych-cigaret/

Autor: Jan Krupka

Jan Krupka

Jsem vášnivý vaper. Ale nebýval jsem jím vždy. I já jsem patřil do kategorie dlouholetých kuřáků klasických cigaret a snažil se této neřesti zbavit, seč mi síly stačily. To se mi podařilo v roce 2012, kdy jsem přesedlal na e-cigarety a dal těm klasickým vale.

Vapování mě natolik nadchlo, že jsem ještě tentýž rok založil e-shop Elcigon.cz a stal se pravidelným přispěvatelem zdejšího blogu. Dnes tedy dokážu poradit nejen s veškerým příslušenstvím, technickými informacemi, ale jsem schopen se na hodiny zabavit také opravami e-cigaret i dalších drobných elektronických zařízeních.

 

Používáme ověření věku Adulto