Anglický výrobce elektronických cigaret napadl směrnici EU

25_predni_anglicky_vyrobce_ecigaret_napadl_evropskou_smernici_1

Společnost Totally Wicked, přední anglický výrobce elektronických cigaret, formálně napadl evropskou Směrnici o tabákových výrobcích. Útok je založen na zjištění, že článek 20 zmíněné direktivy porušuje zavedené právo Evropské uni…

Zejména jde o fakt, že článek 20 představuje překážku pro volný pohyb zboží a služeb, neboť vůči běžným tabákovým výrobkům staví elektronické cigarety do znevýhodněné pozice. Nejsou tak dodrženy principy rovnosti, které by měly v EU platit, a dochází k porušování základních práv firem, které se výrobou elektronických cigaret zabývají.

Firma Totally Wicked získala svolení od anglického správního soudu, které jí umožňuje právně napadnout výše uvedenou evropskou směrnici. Došlo k tomu na základě rozhodnutí soudce Supperstona, jež bylo učiněno 31. července 2014. Předcházelo mu soudní řízení se Státním zdravotním sekretariátem. To mělo zajistit, aby anglický soud nechal přezkoumat dvacátý článek Soudním dvorem Evropské unie v Lucemburku.

Po zvážení tvrzení společnosti Totally Wicked, a s ohledem na další podklady mluvící v její prospěch, dospěl Státní zdravotní sekretariát k závěru, že by tato záležitost skutečně měla být Soudním dvorem Evropské unie v Lucemburku projednána. Sekretariát sice i nadále považuje článek 20 za právně platný, nicméně nevyslovil žádné námitky proti snahám firmy Totally Wicked o jeho napadení.

Slyšení proběhne 6. října 2014 v Londýně. Soudce správního soudu na jeho základě rozhodne, jestli bude skutečně podnět podán, a jakých oblastí se bude případně týkat. Právníci společnosti Totally Wicked předpokládají, že o návrhu na podnět bude v říjnu rozhodnuto kladně a proto ve spolupráci se Státním sekretariátem připravují jeho obsah.

Zúčastněné strany a soudce Supperstone se dohodly, že by tato záležitost měla být vyřízena co nejrychleji, s ohledem na navržený termín implementace směrnice (květen 2016).

Pokud bude podnět k Soudnímu dvoru Evropské unie podán, slyšení, na kterém bude rozhodnuto o tom, jestli článek 20 neporušuje právo Evropské unie, proběhne pravděpodobně v roce 2015.

Ředitel společnosti Totally Wicked Fraser Cropper prohlásil: “Mnoho z regulací zahrnutých v článku 20 Směrnice o tabákových výrobcích by mohlo vést k podrobení elektronických cigaret striktnějším regulacím, než jakým čelí některé běžné tabákové výrobky. Nejenom, že je článek 20 tedy disproporční, ale současně je dle našeho názoru i v rozporu se stávajícím evropským právem. Proto jsme se rozhodli učinit velký krok v podobě formálního napadení směrnice u soudů a jsme potěšení jeho dosavadním průběhem.“

“Pro téměř 30 milionů lidí v EU představují elektronické cigarety vhodnou alternativu ke kouření tabákových cigaret. Umožnily jim, aby se kouření zbavili, a to buď úplně, nebo alespoň částečně. Elektronické cigarety mají potenciál stát se jedním z nejvíce inovativních produktů 21. století. Tato direktiva, pokud bude ve své současné podobě implementována, potenciál e-cigaret vážně omezí a může mnoho lidí dohnat k tomu, aby se vrátili ke kouření cigaret s tabákem.“

“Je v zájmu uživatelů elektronických cigaret, aby byl našemu odvětví umožněn postupný rozvoj v rámci odpovídajícího regulačního rámce, který podporuje vhodné kontrolní a bezpečnostní požadavky. Pro rozvinutí úžasného potenciálu těchto produktů také firmy musí akceptovat nezbytnou společenskou odpovědnost a zajistit spotřebitelům i nadále možnost volby. Článek 20 této direktivy k rozvoji takových podmínek nepřispěje.“

Totally Wicked zastupují Addleshaw Goddard LLP a Kieron Beal QC z Blackstone Chambers.

V prosinci 2012 přenesla Evropská komise do popředí zájmu návrhy k začlenění Směrnice o tabákových produktech (Tobacco Products Directive – TPD). Shoda o jejím začlenění byla mezi Evropskou komisí, Parlamentem a Evropskou radou nastolena v prosinci 2013. Členské státy mají na provedení implementace čas do května 2016.

Článek dvacet Směrnice o tabákových produktech řeší regulaci elektronických cigaret.

Celou směrnici si můžete přečíst zde.

Zdroj (přeloženo): UK electronic cigarette company formally challenges Tobacco Products Directive

 

Autor: Jan Krupka

Jan Krupka

Jsem vášnivý vaper. Ale nebýval jsem jím vždy. I já jsem patřil do kategorie dlouholetých kuřáků klasických cigaret a snažil se této neřesti zbavit, seč mi síly stačily. To se mi podařilo v roce 2012, kdy jsem přesedlal na e-cigarety a dal těm klasickým vale.

Vapování mě natolik nadchlo, že jsem ještě tentýž rok založil e-shop Elcigon.cz a stal se pravidelným přispěvatelem zdejšího blogu. Dnes tedy dokážu poradit nejen s veškerým příslušenstvím, technickými informacemi, ale jsem schopen se na hodiny zabavit také opravami e-cigaret i dalších drobných elektronických zařízeních.

 

Používáme ověření věku Adulto