Omezme elektronické cigarety! Tvrdí WHO. Proč?

26_omezme_elektronicke_cigarety_navrhuje_svetova_zdravotnicka_organizace_1

Svétová zdravotnická organizace WHO přišla z další z řady absurdních navrhů. Navrhuje, aby se zakázalo kouřit elektronické cigarety v uzavřených veřejný prostorech, píše se na renomovaných serverech novinky.cz a idnes.cz…

Tvrzení organizace WHO č. 1: „Ecigarety by neměly být prodávány nezletilým…”

V článcích se mimo jiné píše, že e-cigarety by neměly být prodávány nezletilým. Což v současné době ani nejsou. Neberemeli v potaz pofidérní prodejce, u kterých tomu může být stejně jako u cigaret klasických.

Tvrzení organizace WHO č. 2: „E-cigarety představují pro pasivní kuřáky značné riziko…”

Toto tvrzení tu již bylo a o tom, co je na něm pravdy si můžete udělat obrázek sami. Vyjadřovali jsme se na toto téma již několikrát, v těchto článcích:
Že by experti po 4 letech „objevili Ameriku”? Na internetu se objevil jeden z prvních pozitivních článků v ČR, týkající škodlivosti ecigaret.
Nová studie e-cigaret neprokázala žádné riziko z pasivního vystavení se výparům e-liquidů
Výzkumníci nalezli nízké hladiny vybraných karcinogenů a toxinů ve výparech z elektronických cigaret
Studie IVAQ, Abstrakt projektu – e-cigarety a bezpečnost kvality vzduchu

Tvrzení organizace WHO č. 3: „Ovocné příchutě, příchutě sladkostí a alkoholických nápojů lákají především mládež a neměly by se prodávat…”

Toto tvrzení je otázkou, na kterou může mít každý jiný názor. I kdyby tomu tak bylo, elektronické cigarety by nezletilým stejně nikdo neprodal. Stejně tak, jako alkoholické nápoje s příchutí ovoce aj.

Tvrzení organizace WHO č. 4: „Prodejcům e-cigaret by se mělo zakázat zdrůrazňovat kladný vliv e-cigaret na lidské zdraví…”

Toto tvrzení zní při nejmenším divně. Zdravotnícká organizace zdůrazňuje, že tvrzení o menší škodlivosti e-cigaret by měla být podložena vědeckými důkazy. Že by doposud žádné důkazy nebyly? Samozřejmě, že jsou. Bylo vypracováni více než 80 odborných studií o elektronických cigaretách.

Tvrzení organizace WHO č. 5: „Elektronické cigarety musí podléhat regulacím, aby „se minimalizovaly emise jedovatých látek…“

Ano, proč taky ne. Vždyť klasické cigarety jsou podrobeny také velice přísným kontrolám. Předchozí věta byla myšlena samozřejmé ironicky. Toto vyjádření vypadá, alespoň pro ty, kteří se v oblasti ecigaret pohybují, trochu opožděně. Byly totiž vypracovány studie, které to téměř vylučují.

Zdroj:Článek obsahuje citace ze serverů idnes.cz a novinky.cz

 

Autor: Jan Krupka

Jan Krupka

Jsem vášnivý vaper. Ale nebýval jsem jím vždy. I já jsem patřil do kategorie dlouholetých kuřáků klasických cigaret a snažil se této neřesti zbavit, seč mi síly stačily. To se mi podařilo v roce 2012, kdy jsem přesedlal na e-cigarety a dal těm klasickým vale.

Vapování mě natolik nadchlo, že jsem ještě tentýž rok založil e-shop Elcigon.cz a stal se pravidelným přispěvatelem zdejšího blogu. Dnes tedy dokážu poradit nejen s veškerým příslušenstvím, technickými informacemi, ale jsem schopen se na hodiny zabavit také opravami e-cigaret i dalších drobných elektronických zařízeních.

 

Používáme ověření věku Adulto