Škodlivost elektronické cigarety - Studie rizika pasivního kouření

klasicke cigarety vs. elektronicke cigarety (1) (1) (1)Ve vědecky hodnoceném časopise Inhalation Toxicology byla publikována studie kvality vzduchu ve vnitřních prostorách. Studie srovnávala škodlivé vedlejší produkty, které se běžně nacházejí v cigaretovém kouři, s hladinami stejných sloučenin ve výparech náplní pro e-cigarety populárních značek.

Kdo výzkum provedl?

Ve vědecky hodnoceném časopise Inhalation Toxicology byla publikována studie kvality vzduchu ve vnitřních prostorách provedená společností CHANGE, LLC v Centru pro vzduchové inženýrství a vědu na Clarksonově univerzitě v Potsdamu v New Yorku. Studie srovnávala škodlivé vedlejší produkty, které se běžně nacházejí v cigaretovém kouři, s hladinami stejných sloučenin ve výparech náplní do elektronické cigarety populárních značek.

Představují výpary nějaké riziko?

Protože v e-cigaretách dochází k odpařování tekutiny namísto spalování tabáku, většina škodlivých sloučenin nacházejících se v kouři nebyla ve výparech e-cigaret nalezena. Několik málo složek, které byly nalezeny, dosáhlo tak nízkých úrovní, že dle toxikologické analýzy nepředstavovaly žádné riziko (spojené s rakovinou nebo jinými zdravotními dopady) pro zdraví pasivních kuřáků výparů z e-cigaret.

„Tato studie ukazuje, že rizika plynoucí z pasivního kouření výparů z elektronických cigaret jsou velice nízká ve srovnání s riziky spjatými s pasivním kouřením cigaret. Zatímco pasivní kouření musí být vymýceno z pracovních a veřejných prostor, v současnosti dostupná data neposkytují žádné opodstatnění pro omezování užívání elektronických cigaret na těchto místech.“ – Dr. Michael Siegel ze Školy zdraví veřejnosti při Bostonské univerzitě.

Má tento výzkum vliv na plánované zákazy e-cigaret?

Dochází k růstu kontroverze ohledně platnosti zákazů užívání e-cigaret, jež byly původně schváleny s ohledem na zdravotní rizika plynoucí z povahy kouře produkovaného klasickými cigaretami s tabákem.

„Více než 25 let obhajovala organizace Pensylvánie bez kouře zákaz kouření v uzavřených místnostech. Na základě výsledků této studie nevidím žádný důvod pro zahrnutí e-cigaret do zákazů kouření.“ – Bill Godshall za Pensylvánii bez kouře

„Většina vaperů věří, že výpary z e-cigaret neškodí lidem poblíž, ale je ujišťující mít toto přesvědčení podloženo vědeckými důkazy.“ – Spike Babaian, prezident Národního klubu vaperů (NVC)

Tato studie není jediná s podobně kladnými závěry.

Toto je první studie, která pokrývá takto široké pole toxinů, nicméně předchozí studie, které pracovaly s menšími počty toxinů, dospěly k podobným závěrům.

„Výsledky této studie potvrzují zjištění, která plynou z posledních čtyř let mého výzkumu. E-cigarety neskýtají žádná znatelná rizika pro zdraví veřejnosti.“ – Dr. Murray Laugesen – Specialista veřejného zdraví, Health New Zealand.

Tuto studii sponzorovala spotřebitelská organizace National Vapers Club (Národní klub vaperů).

Zdroje:
http://www.patarnott.com/atms790/pdf_atms790/papers2019/ComparisonEsigIndoorAirQuality.pdf
http://www.casaa.org/wp-content/uploads/GodshallFDAcomment-December-2015.pdf

Autor: Jan Krupka

Jan Krupka

Jsem vášnivý vaper. Ale nebýval jsem jím vždy. I já jsem patřil do kategorie dlouholetých kuřáků klasických cigaret a snažil se této neřesti zbavit, seč mi síly stačily. To se mi podařilo v roce 2012, kdy jsem přesedlal na e-cigarety a dal těm klasickým vale.

Vapování mě natolik nadchlo, že jsem ještě tentýž rok založil e-shop Elcigon.cz a stal se pravidelným přispěvatelem zdejšího blogu. Dnes tedy dokážu poradit nejen s veškerým příslušenstvím, technickými informacemi, ale jsem schopen se na hodiny zabavit také opravami e-cigaret i dalších drobných elektronických zařízeních.

 

Používáme ověření věku Adulto