Elektronická cigareta škodlivost - MUDr. Eva Králíková

Aktualizováno 24.8.2023

Protože velmi často zaznívají negativní a zkreslené informace týkající se „škodlivosti” elektronických cigaret, připravili jsme přehled nejčastějších lživých tvrzení a vysvětlení, proč nejsou pravdivá. Aby naše tvrzení byla podložená, připravili jsme vyjádření MUDr. Evy Králíkové odbornice z centra pro závislé na tabáku.

NEJČASTĚJŠÍ TVRZENÍ O ŠKODLIVOSTI ECIGARET

1) Prodej a distribuce náplní do ecigaret není nikým regulován a kontrolován
2) Nikdo nezná složení náplní do e-cigaret
3) Náplně obsahují škodlivé a rakovinotvorné látky
4) Pára z elektronických cigaret je rakovinotvorná a škodlivá
5) Ecigarety jsou stejně škodlivé jako klasické cigarety

HLAVNÍ STOUPENEC ŠKODLIVOSTI ECIGARET

Cíl celé kampaně o škodlivosti elektronické cigarety je jediný. Co nejvíce pohanit kouření elektronických cigaret. A kdo za tím stojí? Peníze! S každou vykouřenou e-cigaretou totiž přichází o největší zisky tabákový průmysl.

CO ŘÍKAJÍ O ŠKODLIVOSTI ECIGARET MEDIA?

Co na toto téma říkají jindy velice investigativní a za pravdu bojující média? Celé to podporují! Často doslova lživé informace bez jediného ověření pouštějí dál, čímž klamou především konečné spotřebitele. Přitom není tak těžké zjistit co pravda skutečně je a co není. Bohužel novináři se stále řídí heslem strašit, strašit a zase strašit. Za pár let poté udělají zlomový objev o naprosto revoluční a neporovnatelně méně škodlivé alternativě klasických cigaret.

Jen aby pak již nebylo pozdě a e-cigarety nebyly k dostání pouze v lékárnách, kde by si pro změnu nepřišel na své tabákový průmysl, ale tentokrát průmysl farmaceutický, což by se samozřejmě razantně promítnulo do cen elektronických cigaret.

Jak začít s e-cigaretou

VYJÁDŘENÍ ODBORNÍKA NA TÉMA ŠKODLIVOST E-CIGARET

mudr-eva-kralikova-skodlivost-elektronicke-cigaretyDoc. MUDr. Eva Králíková, CSc. z Centra pro závislé na tabáku v rozhovoru pro ČT o elektronických cigaretách jednoznačně potvrdila, že u elektronických cigaret je riziko oproti klasickým cigaretám minimální přičemž riziko pasivního kouření je prakticky nulové.

Dále uvedla, že americká FDA testovala vzorky e-liquidů a našla řádově desítky látek a to povětšinou neškodných, o proti tomu v klasických cigaretách jsou řádově tisíce toxických a rakovinotvorných látek.

Celou tuto diskuzi můžete sami shlédnout v archívu České televize

PRODEJ NÁPLNÍ DO ECIGARET JE POD PŘÍSNOU KONTROLOU

Uvádění náplní na český trh se proto řídí zákonem č. 350/2011 Sb., a gestorem k tomuto zákonu je Ministerstvo životního prostředí. Dozorování nad plněním povinností spadá do působnosti jak České inspekce životního prostředí a orgánů ochrany veřejného zdraví.

Prodávat nikotinové náplně lze podle zák. č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) jen na základě vázané živnosti. Kontrolu prodejců z hlediska existence takového oprávnění pak v "terénu" vykonávají Obecní živnostenské úřady.

VŠECHNY SLOŽKY NÁPLNÍ DO ECIGARET JSOU DOBŘE ZNÁMY

Složení náplní a obsah jednotlivých složekje dobře znám a neustálé prověřován českými i zahraničními laboratořemi a musí být vždy uváděn na obalu.

VÍME CO OBSAHUJE PÁRA Z ELEKTRONICKÉ CIGARETY

Páru z elektronických cigaret české laboratoře také testovaly, a to s výsledkem více než jednoznačně kladným. Dospěly totiž k závěru, že pára vycházející z elektronické cigarety neobsahuje zdraví škodlivé látky (pomineme-li nikotin).

1. HLAVNÍ SLOŽKA NÁPLNÍ PROPYLENGLYKOL

Propylenglykol je obsažen v náplních především z důvodů chuti. Jedná se o naprosto neškodnou látku pro naše zdraví a je hojně používána například ve farmacii, kosmetice, potravinářském průmyslu, pastách na zuby atd. Tato složka je obsažena například v dětských sirupech značky Hedelix a dalších.

2. HLAVNÍ SLOŽKA NÁPLNÍ - ROSTLINNÝ GLICERIN

Rostlinný glycerin (VG) se v náplni stará především o produkci páry. Samozřejmě zase se jedná o naprosto neškodnou a zdraví nezávadnou látku používanou například ve žvýkačkách či jako umělé sladidlo.

zdravotne-nezavadne-ecigarety

ŠKODLIVOST KLASICKÉ CIGARETY VS ELEKTRONICKÉ CIGARETY

Již výše v textu, jsme vám několika studiemi doložili, že kouření elektronické cigarety a pára, kterou e-cigareta produkuje má minimální zdravotní rizika. Je to dáno především faktem, že v elektronické cigaretě nic nehoří a nedochází ke spalování.

Evropská kardiologická společnost (EKS) vydala zprávu a studii, ve které stojí, že použití elektronické cigarety nemá negativní vliv na srdeční funkce a "nahrazování tabáku elektronickými cigaretami může být zdraví prospěšné". Celou studii si můžete přečíst v AJ na oficiálním webu EKS.

Naprosto odlišnou technologií se vyznačuje klasická cigareta, ve které k uvolnění nikotinu dochází právě hořením, díky kterému se uvolňují veškeré jedy a karcinogenní látky, které kouř z klasických cigaret obsahuje.

Hlavní příčinou úmrtí až 40 % kuřáků je srdeční onemocnění v důsledku ischemické choroby srdeční. V rámci studie byla kuřákům měřena srdeční funkce před a po vykouření klasické cigarety a e-cigarety. Zatímco po vykouření klasické cigarety se projevovaly akutní myokardiální dysfunkce, použití e-cigarety k akutním nežádoucím účinkům na srdeční funkce nevedlo.

V naší zemi díky kouření klasických cigaret umírá ročně zhruba 18 000 lidí. V průměru o 15 let dříve umře až polovina kuřáku na následky spojené s kouřením klasické cigarety.

ZÁVĚREM KE ŠKODLIVOSTI ELEKTRONICKÉ CIGARETY

Na základě všech uvedených a hlavně doložených faktů si jistě spotřebitel sám učiní jasnou představu o tom, jak se věci skutečně mají, a že nepodložené negativní "výkřiky" médií na adresu e-kouření jsou neseriózní a nepravdivé. Přitom celospolečenským zájmem by měla být spíše osvěta používání e-cigarety, jakožto nesrovnatelně zdravější alternativy klasického kouření a média by zde měla sehrát hlavní úlohu. Bohužel peníze vždy vítězí nad hodnotami vyššími, kterými jsou ochrana zdraví a života kuřáků. Můžeme jen doufat, že tomu do budoucna bude jinak...

Zdroje:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/213411010100409/obsah/252569-skodlivost-elektronickych-cigaret/
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Electronic-cigarettes-do-not-damage-the-heart

https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/study-adds-to-evidence-that-electronic-cigarettes-are-not-harmless

Autor: Jan Krupka

Jan Krupka

Jsem vášnivý vaper. Ale nebýval jsem jím vždy. I já jsem patřil do kategorie dlouholetých kuřáků klasických cigaret a snažil se této neřesti zbavit, seč mi síly stačily. To se mi podařilo v roce 2012, kdy jsem přesedlal na e-cigarety a dal těm klasickým vale.

Vapování mě natolik nadchlo, že jsem ještě tentýž rok založil e-shop Elcigon.cz a stal se pravidelným přispěvatelem zdejšího blogu. Dnes tedy dokážu poradit nejen s veškerým příslušenstvím, technickými informacemi, ale jsem schopen se na hodiny zabavit také opravami e-cigaret i dalších drobných elektronických zařízeních.

Používáme ověření věku Adulto